ÚVODNÍ STRÁNKAZNAČENÍ DISKŮZNAČENÍ PNEUMATIKPNEUMATIKY Run-FlatSKLADOVÁNÍ PNEU

 
TECHNICKÝ RÁDCE
Volba pneumatik a disků

Při výběru pneumatik je nutné vycházet z údajů ve velkém technickém průkazu. Tam najdete údaje jaké rozměry pneumatik mohou být montovány na Vaše vozidlo. Uvedené údaje se skládají z rozměru pneu, indexu nosnosti a z indexu rychlosti. Vedle těchto údajů jsou uvedeny rozměry disků, které je rovněž nutno dodržet.

Při volbě značky a dezénu pneumatik doporučujeme zohlednit především kategorii Vašeho vozidla a jeho nejčastější použití (městský provoz, krátké cesty, dálniční provoz), průměrný počet ujetých kilometrů za rok, styl jízdy a pod.

V případě zimních pneumatik M+S doporučujeme z bezpečnostních důvodů používat tyto vždy na celém vozidle, nejenom na jedné nápravě.

Je skutečně důležité respektovat rozměry pneumatik a disků, které jsou uvedeny ve velkém technickém průkazu !!!

Minimální hloubka dezénu pneumatiky

Letní pneumatiky:

Minimální hloubka vzorku dezénu letní pneumatiky  pro osobní auta je 1,6 mm. Při dosažení této hloubky by měla být pneumatika vyřazena z používání. Tato norma platí v mnoha zemích světa a byla přijata jako předpis mnoha národními autoritami pro dopravu.
Pro informaci zákazníka jsou na pneumatikách indikátory hloubky vzorku ( TWI ), které se objeví v hlavních drážkách vzorku dezénu pneumatiky,
jakmile opotřebení pneumatiky dosáhne úrovně hloubky vzorku, například u letních pneumatik 1,6 mm.
Hloubka dezénu má zásadní význam na ovladatelnost vozidla na mokré vozovce, zejména na vznik Aquaplaningu. Tento význam narůstá s šířkou pneumatiky. Proto se doporučuje nepoužívat pneumatiky s hloubkou dezénu menší než 2 mm, u širokých pneumatik by pak hloubka dezénu neměla být menší než 3 mm.

Aquaplaning je pojem označující ztrátu kontaktu mezi pneumatikou a vozovkou. V zásadě jde o situaci, kdy dezénové drážky nestačí v dané rychlosti dovádět vodu z pod pneumatiky před kterou se začne tvořit tzv. vodní klín a voda se dostane mezi pneumatiku a vozovku (kolo tak prakticky "najede" na vodní film). Vozidlo se v takové situaci chová se jako na ledě a stává neovladatelným.

Zimní pneumatiky:
Nejčastěji akceptovaná
minimální doporučená hloubka vzorku dezénu zimní pneumatiky pro osobní auta je 4 mm. Při dosažení této hloubky by měla být pneumatika vyřazena z používání.
U zimních pneumatik je hloubka dezénu pneumatik ještě důležitější než u letních, a to především kvůli bezpečnosti.

 

Druhy pneumatik (odpovídající stylu jízdy)

Sportovní pneumatika

+ je tužší, velmi odolná při rychlé jízdě (obzvláště při rychlém průjezdu zatáčkami)

- je hlučnější, má nižší kilometrový výkon, nižší komfort jízdy

Komfortní pneumatika

+ je měkčí, dobře tlumí nerovnosti vozovky, je tichá, má vyšší kilometrový výkon

- v zatáčkách je méně stabilní,  při rychlé jízdě hůř drží stopu.

Typy dezénu

Symetrická pneumatika
Je určená pro vozy nižší a střední třídy (omezeně i pro vozy vyšší kategorie), dezén je symetrický, pozice na vozidle je tedy libovolná.

Asymetrická pneumatika
Je určená pro vozy střední a vyšší kategorie, vyráběná v provedení "komfortní" i "sportovní". Vnitřní strana dezénu se liší od strany vnější, každá má svoji specifickou funkci, obvykle vnitřní strana zajišťuje odvod vody, přenos záběrových a brzdných sil na vozovku, strana vnější zajišťuje vedení v přímém směru a stabilitu v zatáčkách.

Směrová pneumatika
Je určená pro vozy střední a vyšší kategorie, vyráběná většinou v provedení "sportovní". Tyto pneu mají šipkou (umístěnou na boku) určený směr otáčení na voze. Zajišťují velmi dobrý odvod vody, jsou ale hlučnější a mají nižší kilometrový výkon (jsou pozvolna nahrazovány asymetrickými pneumatikami).

Správné nahuštění

odrážka

dodržovat hodnoty stanovené výrobcem (příliš vysoký i nízký tlak snižuje (!) životnost pneu)

odrážka

pravidelná kontrola tlaku (1x měsíčně)

odrážka

hustit pneu speciální směsí plynů, nikoliv vzduchem (výhody plynu: nižší úbytek tlaku, vyšší komfort jízdy, vyšší životnost pneumatik)

Faktory ovlivňující životnost pneumatik

Správná geometrie
Neseřízená geometrie je prakticky největší vadou a úbytek dezénu je nejmarkantnější.

Styl jízdy
Životnost pneumatiky snižuje především rychlá jízda (obzvláště v zatáčkách), prudká akcelerace a brzdění, přejíždění obrubníků, přetěžování vozu atd.

Kvalita tlumičů
Špatné tlumiče mají za následek efekt "schodů" na dezénu => pneumatika je hlučná a kmitá.

Použití sezonních pneumatik
V zimě obouvejte zimní, v létě letní pneu, rozdíl není jen ve vzorku, ale hlavně ve směsi, ze které je pneumatika vyrobena, každá pneu je právě touto směsí přizpůsobena provozním teplotám => i to má vliv na životnost.

Vyvážení pneumatik
V neposlední řadě má i špatné vyvážení negativní vliv na životnost pneumatik (=> nerovnoměrný úbytek dezénu)

 

Vyhláška 341-2002 §21

Kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1)Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).

(2) V případě použití zimních pneumatik (M+S) s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, je nutno na tuto skutečnost upozornit dodatkovým označením formou nálepky, která musí být v zorném poli řidiče. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.

(3) Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo (nápravu) vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Tato kola musí být homologována podle předpisu EHK č. 64 nebo směrnice 92/23/EHS.

(4) Pneumatiky musí provozovatel vozidla udržovat vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. Huštění předepsané výrobcem pneumatik nesmí být překročeno. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.

(5)Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení (označené zkratkou TWI).

(7) Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorie M1 a jejich přípojných vozidel dodávané na trh po 1. lednu 2003 musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 a musí být podle něj homologovány. Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M2, M3, N a jejich přípojných vozidel dodávané na trh od 1. července 2002 musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj homologovány.

(8) Obnovené pláště pneumatik nesmí být použity na přední nápravě autobusů třídy II a třídy III (vozidla kategorií M2 a M3) a dále nesmí být použity na vozidlech pro přepravu nebezpečných nákladů definovaných v části 9 bodu 9. 1. 2 dohody ADR.

(9) Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené normy (např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93). Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.

(10) Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro vozidla kategorií M2, M3, N a jejich přípojná vozidla smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen symbol Q - průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis "REGROOVABLE". Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů není dovoleno.

(11) Není dovoleno používání pneumatik s protiskluzovými hroty pro všechna vozidla, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.

(12) Na vozidla se mohou montovat protiskluzové řetězy nebo obdobná zařízení jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány.

(13) Na vozidle se nesmí, s výjimkou nouzového dojetí, současně použít pneumatiky různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená (BIAS BELTED). Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní, dezén zimní, u něhož na bočnici pneumatiky je vyznačeno označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS a terénní.